Sổ may gáy

SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ B5 (29 dòng)

19,000 ₫

KT 180x252, BÌA IVORY BỒI, ĐL58-60g/m2, ĐT 90-92ISO

Mua hàng

SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ A4 (36 dòng)

22,000 ₫

KT 210X300, BÌA IVORY BỒI, ĐL60G/M2, ĐT 90-92ISO

Mua hàng