Vở kẻ ngang dán gáy Genius

Vở Thếp One Piece

7,000 ₫

Kích thước: 197x252 mm

Định lượng: 60 g/m2

Độ trắng cao: 95 ISO

Bìa Ngoại sần

Dòng kẻ có chấm

Mua hàng

Vở thếp One Color

7,000 ₫

Kích thước: 197x252 mm

Định lượng: 58-60 g/m2

Độ trắng cao: 90-95 ISO

Mua hàng

Vở thếp RELAX

6,600 ₫

Kích thước:197x252 mm
Định lượng:58-60 g/m2
Độ trắng:86 ISO
Loại Bìa:Bìa SẦN
Mua hàng

Vở Thếp Hoa Quả

6,600 ₫

Kích thước:197x252 mm
Định lượng:58-60 g/m2
Độ trắng:86 ISO
Loại Bìa:Bìa Ngoại
Mua hàng

OCEAN VỞ THẾP

7,300 ₫

KT 179X252, BÌA NGOẠI SẦN, ĐL70g/m2, ĐT 92ISO

Mua hàng

NATURE COLOR VỞ THẾP

6,250 ₫

KT 179X252, BÌA THƯỜNG SẦN, ĐL70g/m2, ĐT 95ISO

Mua hàng

VỞ THẾP CONAN - KuDo Shinichi dòng kẻ có chấm

6,850 ₫

KT 179X252, BÌA NGOẠI, ĐL60g/m2, ĐT 95ISO

Mua hàng

TRAVEL THE WORD VỞ THẾP

6,300 ₫

KT 179X252, BÌA NGOẠI, ĐL60g/m2, ĐT 92ISO

Mua hàng

Beatyful life VỞ THẾP

5,900 ₫

KT 179X252, BÌA NGOẠI LB, ĐL60g/m2, ĐT 90-95ISO

Mua hàng
HOT

NEWDAY VỞ THẾP ÉP KEO

6,250 ₫

Kích thước: 197x 252 mm
Định lượng:58-60 g/m2
Độ trắng:86 ISO
Loại Bìa:Bìa Ngoại

Mua hàng

BTS MUSIC VỞ THẾP ÉP KEO

6,250 ₫

 

Kích thước:179x252 mm
Định lượng:58-60 g/m2
Độ trắng:86 ISO
Loại Bìa:Bìa Ngoại
Mua hàng