Các sản phẩm in OFFSET

SỔ GIÁO ÁN A4 ĐT 84

19,000 ₫

KT 210 x 29.7, BÌA IVORY 210, Đl 60/m2 , ĐT 84IS

Mua hàng

SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ B5 (29 dòng)

19,000 ₫

KT 180x252, BÌA IVORY BỒI, ĐL58-60g/m2, ĐT 90-92ISO

Mua hàng

SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ A4 (36 dòng)

22,000 ₫

KT 210X300, BÌA IVORY BỒI, ĐL60G/M2, ĐT 90-92ISO

Mua hàng
HOT

Vở Vẽ 20T A3 48T

21,400 ₫

BÌA IVORY SẦN GÁY ÉP KEO, GIẤY ĐL100G/M2, ĐT 78ISO

Mua hàng
HOT

Vở Vẽ Lo xo A3 40T trắng 78

27,300 ₫

BÌA LƯNG LÒ XO, GIẤY ĐL100g/m2, ĐT 76ISO

Mua hàng

VỞ VẼ LÒ XO A4 VÀNG (20T)

13,400 ₫

BÌA LƯNG LÒ XO, GIẤY ĐL100g/m2, ĐT 78IS

Mua hàng