SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ B5 (29 dòng)

SỔ MAY BÌA BỒI KHỔ B5 (29 dòng) (200 trang)

19,000
200 trang
  • 320 Trang
  • 260 trang
  • 200 trang

KT 180x252, BÌA IVORY BỒI, ĐL58-60g/m2, ĐT 90-92ISO

KT 180x252, BÌA IVORY láng bóng BỒI dày, ĐL58-60g/m2 ĐT 90-92ISO; may chỉ