Sổ sách các loại

SỔ SKY BOOK

36,300 ₫

BÌA DA CAO CẤP, GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO

Mua hàng

SỔ FAMILY BOOK

42,300 ₫

BÌA DA CAO CẤP ĐỆM MÚT MAY VIỀN HOA VĂN GÓC, GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO

Mua hàng

SỔ DA 2 MÀU khuy bấm

34,000 ₫

BÌA DA CAO CẤP, GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO 

Mua hàng

SỔ AGENDA (KHUY BẤM )

33,000 ₫

SỔ DA CAO CẤP MỀM ĐL70g/m2, ĐT 95ISO KT 170X240

Mua hàng

Sổ da FUTRUREBOOK

11,000 ₫

BÌA DA CAO CẤP, GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO

Mua hàng

SỔ DA ANPHA HOA VĂN CÚC BẤM

23,300 ₫

BÌA DA CAO CẤP, GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO

Mua hàng
HOT

SỔ DA BILL

28,500 ₫

SỔ DA CAO CẤP MỀM ĐL70g/m2, ĐT 95ISO

Mua hàng
HOT

SỔ DA NOTE

27,500 ₫

Loại Bìa:Cao cấp có hoa văn mềm
Định lương:70g/m2
Độ trắng:90-95ISO
Mua hàng