SỔ DA 2 MÀU khuy bấm

SỔ DA 2 MÀU khuy bấm (150 X 210, 200 trang)

34,000
200 trang
  • 240 trang
  • 200 trang
150 X 210
  • 195 X 270
  • 150 X 210

BÌA DA CAO CẤP, GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO 

BÌA DA CAO CẤP, GIẤY ĐL70g/m2, ĐT 90-95ISO