SỔ DA NOTE (Bìa da)

27,500
Bìa da
  • Có khuy cài
  • Bìa da
Loại Bìa:Cao cấp có hoa văn mềm
Định lương:70g/m2
Độ trắng:90-95ISO

 

Loại Bìa:Cao cấp có hoa văn mềm
Định lương:70g/m2
Độ trắng:90-95ISO