Vở Kẻ Ngang

Beatyful life VỞ THẾP

5,900 ₫

KT 179X252, BÌA NGOẠI LB, ĐL60g/m2, ĐT 90-95ISO

Mua hàng

EGG COLOR VỞ THẾP

13,000 ₫

KT 179X252, BÌA THƯỜNG SẦN, ĐL60g/m2, ĐT 90-95ISO

Mua hàng
HOT

NEWDAY VỞ THẾP ÉP KEO

6,250 ₫

Kích thước: 197x 252 mm
Định lượng:58-60 g/m2
Độ trắng:86 ISO
Loại Bìa:Bìa Ngoại

Mua hàng

BTS MUSIC VỞ THẾP ÉP KEO

6,250 ₫

 

Kích thước:179x252 mm
Định lượng:58-60 g/m2
Độ trắng:86 ISO
Loại Bìa:Bìa Ngoại
Mua hàng