SỔ LÒ XO B5

SỔ LÒ XO B5 (179 X 252, 200 trang)

30,000
200 trang
  • 200 trang
179 X 252
  • 179 X 252

BÌA NHỰA 2 MẶT, GIẤY ĐL 70 g/m2, ĐT 90 ISO

BÌA NHỰA 2 MẶT, GIẤY ĐL 70 g/m2, ĐT 90 ISO